O orguljama

Prve su se orgulje u davnini pojavile kao vrlo mali instrument koji se nosio na leđima, pa ih zato nazivamo “portativ”. Obično je jedan čovjek nosio orgulje na leđima i rukama upuhavao zrak pomoću malih mjehova, a drugi je išao za njim i svirao na orguljama. Zbog toga su “portativi” bili mali instrumenti s jedan ili dva reda svirala i s malim brojem oktava. Poslije portativa pojavile su se veće, neprenosive orgulje s više registara. U crkvama su bile smještene iza glavnog oltara, a kasnije na pjevalištu ili koru. Imale su više oktava, pokraćene ili normalne klavijature, često vrlo lijepu dispoziciju registara od osamstopnih svirala pa sve do jednostupnih. Prospekti su bili umjetnički izvedeni i u stilu crkve. Veličina orgulja se ne mjeri metrom, nego brojem registara. Najmanje mogu imati jedan registar, a one velike imaju stotine i više registara. Orgulje nikada nisu prevelike jer orguljaš po želji otvara registre. No, mogu biti premale, ako količinom zvuka ne ispunjavaju prostor u kome se nalaze. Zato se prema veličini prostora i akustici prostora određuje broj i vrsta pojedinih registara.

Shema principa rada orgulja

Shema orgulja sa zračnicom na pomicaljke

Pozitiv Kvaternik

Dispozicija Manual

 • Bordon 8′
 • Principal 4′
 • Pedal je obješen
 • izgradnja novih orgulja (2011.)
 • graditelj Alen Kvaternik (Koprivnica)
 • orgulje imaju 4 čvrste kombinacije (p, mf, f, t) i osam slobodnih kombinacija

Dispozicija Manual

 • Principal 8′
 • Bordon 8′
 • Salicional 8′
 • Oktava 4′
 • Flauta 4′
 • Flautino 2′
 • Mikstura 2′

Pedal

 • Subbas 16′

Čvrste kombracije

 • piano
 • mezoforte
 • forte
 • tutti

Župa sv. Jurja (Đurđevac)

 • graditelj Heferer
 • dispozicija 17/II + PED

Župa sv. Martina (Virje)

 • graditelj Heferer
 • dispozicija 17/II + PED

Župa sv. Jurja (Vir)

 • harmonij
 • graditelj Frank Jenko
 • dispozicija 3 registra podjeljena na bas i diskant

Župa sv. Nikole i sv. Vida (Žažina)

 • harmonij
 • graditelj Hoerigel
 • dispozicija 4 registra podjeljena na bas i diskant

Župa sv. Mihaela (Miholjanec)

 • graditelj Filip Antolić
 • dispozicija 7/I + PED

Crkva presvetog Trojstva (Ždala)

 • orgulje su građene 1939 godine
 • graditelj Antun Perina (Ljubljana)

Dispozicija 11/1 + pedal

 • Subbas 16′
 • Bordondos 8′
 • Principal 8′
 • Bordon 8′
 • Viola da Gamba 8′
 • Vox Celeste 8′
 • Aeolina 8′
 • Regal 4′
 • Flauta 4′
 • Oktava 2′
 • Mikstura 2 fach

Kopel

 • I/pedal
 • Superoktav kopel
 • Suboktav kopel

Čvrste kombracije

 • piano
 • mezoforte
 • forte
 • tutti

Crkva svetog Stjepana (Štefanje)

 • orgulje su građene 1909 godine
 • graditelj Heferer

Dispozicija 7/1 + pedal

 • Subbas 16′
 • Principal 8′
 • Bordon 8′
 • Gamba 8′
 • Salicional 8′
 • Oktava 4′
 • Dolce 4′

Kopel

 • I/pedal
 • Superokta kopel
 • Subokta kopel

Crkva rastanka apostola (Novigrad Podravski)

 • orgulje su građene 1896 godine
 • graditelj Rieger
 • tip orgulja: mehanička sviraonička traktura
 • pneumatska registarska traktura

Dispozicija 12/2 + pedal

 • Subbas 16′
 • Octavbas 8′
 • Cello 8′
 • Principal 8′
 • Gamba 8′
 • Hohlflote 8′
 • Flote 4′
 • Oktava 4′
 • Mikstura 3 fach
 • Rohrflote 8′
 • Salicional 8′
 • Dolce 4′

Kopel

 • I/pedal
 • II/pedal
 • II/I

Kombracije

 • mezoforte
 • forte
 • krešendo pedala