admin-ajax

Orguljarstvo Kvaternik d.o.o. nalazi se u Draganovcu kraj Koprivnice.

Bavimo se gradnjom novih orgulja po klasičnom mehaničkom sistemu.

Uz to restauriramo i rekonstruiramo stare orgulje. Ugrađujemo digitalnu elektromagnetsku trakturu u nove i stare orgulje. Posebnu pozornost posvećujemo samoj intonaciji orgulja, kako bi se instrument najbolje uklopio u crkvu ili prostor za koji je namijenjen.

Direktor
Alen Kvaternik